SC EFAS CONSULTING SRL ofera consultanta de specialitate in domeniu securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu legea protectiei muncii Nr. 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia HG 1425/2006. Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele: Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii Evaluarea riscurilor si documentatia pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii sunt obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

Protectia muncii
- Home page
- Oferta
  - Evaluari de riscuri
  - Protectia muncii
- Legislatie
- Cerere oferta
- Portofoliu
- Contact